×

Retail Media

Effektive kommunikasjonskanaler for papirbasert publisering

Kundeaviser
Vårt totalkonsept for produksjon av kundeaviser omfatter design, utforming, trykk, webpublisering, målgruppedefinisjon, distribusjon, feedback fra markedet og praktiske verktøy til bruk i framstillings- og distribusjonsprosessene.

Vi hjelper deg med idé, tekst, fotoopptak og utforming. Vi har lang og solid erfaring når det gjelder fremstilling, produksjon og distribusjon av kundeaviser og kan love deg markedets beste totalløsning

Media 1 har også sine egne medier du kan bruke i markedsføringen av dine produkter og tjenester når du vil påvirke direkte:

Mitt Magazin
Papirbasert magasin som inneholder redaksjonelt stoff, konkurranser og sider for barn i tillegg til annonser. Distribueres til alle landets barnefamilier/storhusholdninger. Hver utgave har et eget tema som f.eks. reise, bil, hus/hjem, etc. Magasinet har egen webutgave tilpasset hvert nummer og tema. Konkurranser med store premier (vinn en bil/reise/hus/hytte).

Rundt Norge

Kuponghefte på papir distribuert til alle landets postkasser. Heftet legges også ut digitalt på internett med link direkte inn på annonsørenes landingssider. Du kan også distribuere kuponger via mobiltelefon ved å bruke vår sms-tjenste.

Big 4
En fullformatavis distribuert i lokalmarkedene med en annonsør fra hver bransje. Annonsørene får tildelt en helside hver gang. Annonsene plasseres løpende på side 1, 2, 3 og 4. Avisen legges også ut digitalt på internett med link til annonsørens hjemmeside og med muligheter for interaktive løsninger

Norge-Avisen

Riksavis hvor flere ledende annonsører går sammen for  høyere oppmerksomhet og lavere kostnad.

Ta kontakt for nærmere opplysninger