×

Retail Service

Retail Service er fellesbetegnelsen på hele produktfamilien til Media 1 Norge AS.

Vi tilbyr våre produkter og tjenester til bedrifter og organisasjoner som arbeider med publisering av informasjon. Primært ledende operatører innen varehandelen som har behov for publisering/parallellpublisering av vareinformasjon. Sekundært andre bedrifter, organisasjoner og institusjoner med behov for publisering av trykt eller nettbasert informasjon