×

Salgsmodellering

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.

Salgsmodellering er en metode (den eneste) som identifiserer og kvantifiserer alle vesentlige faktorer som påvirker salget. Salgsmodellering er derfor et viktig strategisk beslutningsstøtteverktøy. Det utarbeides en detaljert vurdering av medieinvesteringene (ROI) samt hvordan disse bør optimeres fremover mht. budsjettstørrelse, kanalprioritering, timing og kampanjetyper.

Salgsmodellering benyttes når man ønsker å:
  Fastsette optimal størrelse på marketingbudsjettet

  Få overblikk over ROI for alle medieinvesteringer på kanalnivå
  Få overblikk over optimal investering per kanal
  Vite hvor fort effekten av medie-investeringene faller i de ulike kanalene
• Vite hvor mye merkestyrken betyr for salget
• Få vite om det er regionale/lokale forskjeller på effekten av medie-investeringene?
  Forstå hvordan man kan optimalisere timing av medieinvesteringene
• Vite hvilke investeringer som i størst grad driver besøk til hjemmeside eller fysisk butikk
 •  Vite hvilke investeringer som i størst grad driver besøk til hjemmeside eller fysisk butikk
Vi leverer:

DATA
•  
Utvikling i salg i perioden

ROI
•  Dekomponering av salgsdrivere
•  ROI over tid
•  ROI per mediekanal
•  ROI mht. investering per kanal
•  Synergi mellom mediekanalene
•  Synergi mellom mediekanalene
OPTIMERING
• Optimalt samlet mediebudsjett ift. maksimering av profitt
 
 Optimal allokering mellom mediegrupper
• Optimal timing og medieplan

• Mulighet for optimering av digital innkjøpsalgoritme ift. resultater fra salgsmodellen
• Mulighet for optimering av digital innkjøpsalgoritme ift. resultater fra salgsmodellen
MULIGHET FOR KJØP AV EKSTRA MODULER
• Forecasting/simulering
• 
Dynamisk modellering med løpende oppdatering av data i modellen (kvartalsvis, månedlig)
• Dashboard med simulerings-verktøy
• Lokale modeller (f.eks. per butikk)
 Dypdykk i spesifikke elementer (tilbudsavis, kataloger, produkttyper etc.)
• Fokus på langvarige brandeffekter på basis av trackingdata
 Ca pris for et prosjekt: NOK 250.000

Ca pris for et prosjekt: NOK 250.000

Gjennomføring: Ca 8 uker

  • Reach us+47 913 09 321

  • Drop A Line: P.O. Box 605 Løren N-507 Oslo Norway

  • Mail us Today: post@media1norge.no