×

Digitalisér trykksakene dine

Samme reklame som er trykket på papir kan vises på internett i form av en E-avis. Øket rekkevidde, nye lesere, høyere eksponeringsfrekvens og interaktivitet er noen av merverdiene du oppnår.

Legg til statistikk i sanntid og mål effekten av kampanjen din. I tillegg kan du ta betalt for annonser, etablere kundedatabaser, få verdifull kunnskap om dine lesere og senke kostnadene på papir, trykk og distribusjon.

E-aviser brukes til digital distribusjon av kundeaviser, brosjyrer, kataloger og flyveblader. Ved å distribuere budskapet på denne måten blir trykksaken din nesten som en webside. Du kan linke til alle mulige websider, legge inn film, tale og animasjon. Du kan lage innholdsfortegnelse og linke internt  i publikasjonen også.

En E-avis kan leses på PC, Mac, nettbrett og mobiltelefon. Alle som har nettforbindelse – uansett hvor de befinner seg – kan lese publikasjonen din. Nettadressen kan du sende som SMS til de som ønsker å lese. Legg link på egen hjemmeside, på alt reklamemateriell og etabler en tjeneste der de som ønsker å lese kan sende et kodeord (f.eks. «avis») til 2404. Da får de nettadressen til E-avisen din som svar og kan klikke på den for å lese.

Det er like mye arbeid å lage en E-avis som en avis som skal trykkes.

Send
den samme pdf-filen til oss som du sender trykkeriet, så får du nettadressen tilbake på e-post eller SMS. Det tar bare noen minutter.