×

Historien om butikkmateriell og markedets beste priser, eller hvorfor vi garanterer deg minst 10 % lavere pris på det du betaler for butikkmateriellet ditt i dag. Vi kaller det Åpen bok…

Åpen bok betyr rett og slett at både du og vi spiller med åpne kort. I praksis betyr det at du forteller oss hva du betaler for produksjon av butikkmateriellet ditt i dag og vi gir deg en pris som garantert ligger minst 10 % lavere enn den prisen du oppgir og kan dokumentere. Justerer du litt på formater og papirkvaliteter og samkjører flere av kampanjene dine, kan du kanskje oppnå både 15 og 20 % lavere priser enn de prisene du har i dag. Gi oss prisene dine og vi lover deg en betydelig kostnadsbesparelse totalt.

Hvordan vi klarer å gi deg lavere pris? Gjennom omfattende investeringer på flere titalls millioner kroner i nytt og moderne produksjonsutstyr og innkjøp av papir og kartong i store volumer samt effektive produksjons- og logistikkløsninger, tar vi hånd om produksjonsoppdragene dine fra A til Å og kan tilby deg god kvalitet til markedets absolutt laveste priser!

Hvor mye du sparer? Du kan selv enkelt regne ut hvor mye du sparer ved å trekke fra 10, 15 eller 20 prosent på prisene du betaler i dag. Kjøper du butikkmateriell for f eks 5 millioner kroner sparer du minst en halv million. Kjøper du for 10 millioner har du en hel million kroner du kan bruke på mer butikkmateriell eller andre markedsaktiviteter.

 

BILLIG. ENKELT. TRYGT.

  PRISGARANTI
Media 1 leverer butikkmateriell gjennom Åpen bok forhandlinger basert på dokumenterte tilbudspriser, trykkspesifikasjoner
og produksjoner godkjent av begge parter.
  KVALITETSGARANTI
Media 1 etterstreber å opprettholde samme kvalitetsnivå for produksjon av alt butikkmateriell som leveres i henhold
til inngått avtale.
  LEVERINGSGARANTI
Media 1 leverer butikkmateriell i henhold til oppsatt og avtalt produksjonsplan.

SALGSBETINGELSER

Salgs- og leveringsvilkår i henhold til Media 1 Norge AS standard samarbeidsavtale samt salgs- og leveringsbestemmelser for den grafiske bransje.

Send oss gjerne dine spesifikasjoner i dag, så gir vi deg en svært konkurransedyktig pris. Klikk her