×

Automatisert produksjon av originalmateriell

Utarbeidelse av originalmateriell til trykksaker, SP-materiell og annet reklamemateriell er en jobb som krever både oversikt, nøyaktighet, tilgang til nødvendig underlagsmateriale og tid. Det siste blir nesten alltid en knapphetsfaktor. De som jobber med slikt kjenner daglig at «alt haster». Mange mennesker er involvert og alle er avhengige av hverandre for å bli ferdig i tide. Det kommer muntlige beskjeder, bilder, epost, manuskripter, prisopplysninger og tekniske opplysninger fra alle steder. Om noe glipper får det innvirkning på resultatet. Alt foregår i et svært hektisk miljø.

Mesteparten av alle arbeidsoppgavene kan nå automatiseres. Det krever struktur og plan og vesentlig mindre tid enn hva du er vant til. Dessuten kan det gi en tidsbesparelse på opptil 80 %