×

Historien om kundeaviser og markedets beste priser, eller hvorfor vi garanterer deg minst ett øre lavere pris på det du betaler for kundeavisene dine i dag. Vi kaller det Åpen bok…

Åpen bok betyr rett og slett at både du og vi spiller med åpne kort.

I praksis betyr det at du forteller oss hva du skal betale pr stk for kundeavisene dine i 2020 og vi gir deg en pris som garantert ligger minimum ett øre pr stk under den prisen du oppgir og dokumenterer. Kanskje kan vi tilby deg både 2 og 3 øre under…

Hvordan vi klarer å gi deg en lavere pris? Priser på neste års kundeavisproduksjoner foregår vanligvis mellom september og desember. De fleste trykkeriene får mange forespørsler – men sitter igjen med få nye oppdrag. Dette utnytter vi og via vårt store kontaktnett kan vi garantere at du vil oppnå minimum 1 øre lavere stykkpris pr kundeavis enn du skal betale i 2020. Og se ikke bort fra at f. eks. små endringer i format og papirkvalitet kan gi ytterligere besparelser.

Hvor mye du sparer? Du kan selv regne ut hvor mye du sparer ved å legge sammen antallene på alle distribusjoner og multiplisere med 0,01. Distribuerer du, si 25 millioner kundeaviser totalt, sparer du 250.000 kroner. Blir vi enige om 2 øre lavere pris enn det du har sparer du 500.000 kroner. Penger du kan bruke til å øke markedstrykket ytterligere.

 

BILLIG. ENKELT. TRYGT.

  PRISGARANTI
Media 1 leverer kundeaviser gjennom Åpen bok forhandlinger
basert på
dokumenterte tilbudspriser, trykkspesifikasjoner
og produksjoner godkjent av begge parter.
  KVALITETSGARANTI
Media 1 etterstreber å opprettholde samme kvalitetsnivå for
produksjon av alle
kundeaviser som leveres i henhold
til inngått avtale.
 
LEVERINGSGARANTI
Media 1 leverer kundeaviser i henhold til oppsatt
og avtalt
produksjonsplan.

SALGSBETINGELSER

Salgs- og leveringsvilkår i henhold til Media 1 Norge AS standard samarbeidsavtale samt salgs- og leveringsbestemmelser
for den grafiske bransje.

Send oss gjerne dine spesifikasjoner i dag, så gir vi deg en svært konkurransedyktig pris. Klikk her